1

Νέμεση, μη λησμονήσεις, δεν πρέπει να λησμονήσεις, ποτέ μη λησμονήσεις

 

5

1

8

4

2

6

7

3