Η βιαιότητα της κρίσης στη μεγάλη οθόνη – τρεις πρόσφατες ελληνικές ταινίες

Τι συνδέει το “Luton”, την “Έκρηξη” και το “Να κάθεσαι και να Κοιτάς”;