1

Τουριστικά ερείπια: Το Ξενία στο Ναύπλιο

 

το ηχητικό είναι από την εκπομπή Ελληνικά Επίκαιρα του 1961. Αναλυτικότερα εδώ και εδώ.

οι λεζάντες των φωτογραφιών είναι από περιοδικό της εποχής που βρήκαμε εδώ.