1

Περαστικοί

 

Από το ίδιο σημείο με άλλα μάτια.